background img
6 év ago
500 Views

Pénzügyi terrorizmus kis hazánkban?

Written by
Felhívom a figyelmet ebben az esszében, a világi működés egyik sarkalatos pontjára, amit úgy jellemezhetnék, hogy „terrorizmus bevezetése jogi szabályozás álcájával”

Pénzügyi terrorizmus kis hazánkban?

Működési modell példák? 

Felhívom a figyelmet ebben az esszében, a világi működés egyik sarkalatos pontjára, amit úgy jellemezhetnék, hogy „terrorizmus bevezetése jogi szabályozás álcájával”. Avagy, az elnyomás mintapéldái. Talán, mint bármely játszma, lehetne akár szórakoztató is, az egész vashálós-rendszer lebontása. Ám a jelen helyzet már egyáltalán nem vicces! Aranykor-Ezüstkor-Bronzkor-Vaskor ez a négy korszak váltakozik bolygónkon, akár a négy évszak. A vaskor naptár szerint véget ért 2012. december 21. fordulónappal. Ezt próbálták meg nekünk „világvége” címszóval eladni. Tényleg vége a világnak, a vaskor világának.

Ez az összefoglaló inkább tájékoztatás a jelen gazdasági-jogi szférában uralkodó helyzetről, olyan dolgokról, amiknek nem kéne lenniük társadalmi szinten. Tehát visszatérek a világi működés egyik sarkalatos pontjára, amit úgy jellemezhetnék, hogy „terrorizmus bevezetése jogi szabályozás álcájával”. Álságos és kifordult a szabályozás, ami egészen elszakadt a tudástól, és az élet természetes működtetésének A mai vezető hatalom, nagyjából 300 fős földi elit globalizációs paradigma-váltás álma egy erőltetett másolandó működési modell lenne, amit csúnyán túlfuttattak és bebuktak. Szükséges egy nagyon rövid történeti áttekintés, hogy megnézzük miként vált gyakorlattá jogszabályok használata bűnözésre. Később pedig bemutatom ezt magyar vonatkozású konkrét példával. Paradigma egy elfogadott, másolható működési modell, avagy közös gondolkodásmód, közös értékek összessége, amelyek alapján egy csoportban vagy magában a társadalomban egy dologról vélekedünk, illetve az ehhez kapcsolódó módszerek szerint cselekszünk. Ezt a csoport (a társadalom) tagjai mind elfogadják és így közös mércéjükké válik.

Egyik paradigma példa:

Konfuciusz születési évének i. e. 551-et tartják, eszerint tehát Buddha és Püthagorasz kortársa volt. Konfucius tudós volt, aki az ókori hagyományokat tiszta és hamisítatlan formában akarta átadni az utókornak. —- megtartotta az irányelvet: „ne törődjék a kormányzással az, akinek nem feladata”, „amikor a földön rend uralkodik, akkor jó feltűnni; ha zűrzavar támad, jobb elrejtőzni” Élete csúcspontján képesnek tartotta magát arra, hogy a szétzüllesztett államgépezetet egy éven belül részlegesen, három éven belül pedig teljes egészében rendbe hozza. A kínai utókor Konfuciuszt az egyik legnagyobb bölcsnek tekinti, aki vala élt a földön; — sőt még életmódját és viselkedését is sokáig mintaképnek tekintették.

Világosan látta, hogy nem teremtett semmi újat, hanem a meglevő jónak volt hűséges átörökítője. (kivonatok Helmuth Von Glasenapp, Az öt világvallás c. könyvéből) Másik paradigma példa: Krisztus egyoldalúan csak vallási kérdésekkel foglalkozott, prédikációi nem az előkelőknek és tanultaknak, hanem „az elfáradtaknak [fáradozóknak] és megterhelteknek” szóltak (Máté 11, 28). Az értelmiségiekről, a farizeusokról és írástudókról ezt mondta: „akik mesterkélt törvénymagyarázataikban megszűrik a szúnyogot, de a tevét lenyelik” (Máté 23, 24) farizeusok: elkülönülők, különbek. Ma ebben az értelemben használjuk: képmutatók, A farizeusok egy ókori, szigorú vallási elveket valló zsidó csoport tagjai voltak, akik életüket azáltal kívánták Istennek szentelni, hogy az előírásokat szigorúan megtartották Pártjuk az ipart és kereskedelmet képviselte, írástudók voltak. Jézus korában a farizeusok példaképek voltak, akik a kiüresedett szokásokat újra élettel akarták megtölteni és teljes szívvel megtartani a Törvényt, amit az Úrtól kaptak. Az ÚR eredetileg URU, UR és tudást jelentett.

A keresztény isten könyörületes és nagy jóságú, a zsidó isten-elképzelés előterében a szigorú világkormányzó eszméje állott. Jézusnak tanító tevékenységével elért sikere természetesen szálka volt a farizeusok és más írástudók szemében, ők ugyanis kizárólag magukat tartották a nép jogos szellemi és vallási vezetőinek. – attól féltek, hogy Jézus hívei táborának további növekedésével elveszíthetik befolyásukat a néptömegekre. Akkoriban sok zsidót eltöltött az a gondolat, hogy a világ hamarosan elpusztul. 33-ban, április 3-án pénteken Jézus kiszenvedett a kereszten, fiatal gyülekezete zsidó szekta maradt volna, ha egy ember nem tette volna vallásukat önálló, a zsidó vallástól élesen különböző világvallássá. Ez az ember Pál volt, akit Saulnak hívtak saját nemzetiségű társai, és aki Tharszoszból való zsidó volt, aki a farizeusság lelkes híveként a keresztények elleni harcot különleges feladatának tekintette, és aki hirtelen nézetváltozáson ment át, és a keresztény tanok lelkes élharcosa lett. Kijelentette: „A kereszténység megszünteti az eddigi törvényvallást.” Minden kívülről jövő támadás ellenére a keresztény vallás követőinek állhatatossága és száma szüntelenül növekedett. 311-ben Konstantin császár kibocsátotta azt a türelmi rendeletet, amely biztosította a keresztényeknek a szabad vallásgyakorlás jogát. Ettől kezdve ugyanolyan türelmetlenséggel harcoltak a pogány kultusz ellen, mint amilyentől előzőleg maguk is szenvedtek. (kivonatok Helmuth Von Glasenapp, Az öt világvallás c. könyvéből) Az első paradigma példában saját jól felfogott érdekükben, mintaként maguktól követték Konfuciuszt, magától értetődő kötelességből tették, ez a egmagasabb szintű motiváció.

A második paradigma példa azt mutatja, hogy rábeszélés és meggyőzés által nőtte ki magát a keresztény vallás, az ezt várják el tőled jóval alacsonyabb szintű motiváció. Később, amikor lelkesen elkezdik üldözni a pogányokat kiket erővel megtérítenek, kényszer hatására új motiváció a félelem üti fel fejét. Ezek után nem csoda, hogy István királyunk, aki országunkban meghonosította a kereszténységet megírja fiához intelmeit, ami tulajdonképpen egy stafétabot lett volna hatalomátadáshoz, valójában egyfajta „képzési anyag”: SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ http://mek.niif.hu/00200/00249/00249.htm

István király uralkodása 1000-1038-ig tartott, ez idő alatt összesen 147 sor törvényt hozott, 56 törvénycikket, ami 4 oldalra bőven elférne.
http://www.1000ev.hu/index.php?a=2&k=1&f=258

Megfigyelhető, hogy olyan esetekre írt dekrétumokat, amiket nem tudott megoldani. Tehát hatalmi szóval történt az adott ügy „elintézése”. Például mindenki számára kötelezővé tette a templomba járást. dekrétum: törvényerejű rendelet, az államhatalom (leg)felsőbb szervei által kiadott hivatalos rendelkezés; határozat. Nézünk egy kis összevetést az államhatalom legfelsőbb szervei által kiadott rendelkezésekre, határozatokra: 1000-1038-ig 38 év alatt összesen 4 oldalnyi! Néhány száz évet átlépve mostanság közlönyökben teszik őket Elvégeztem egy kis számítást, csak munkanapokra vetítve: 2006-ban 55 oldal naponta a Magyar Közlönyben megjelent hivatalos olvasnivaló, 2012-ben 154 oldal naponta, 2013-ban 680 oldal naponta. (április 16.-ig).

Nincs mit hozzáfűzni. Ha jól megnézzük egy szépségesen növekvő mennyiségű rejtett befolyást lehetne „megfigyelni” a gazdasági-jogi területen, amihez minden lakónak van köze, még a csőlakónak is. Igen különös, hogy az anyukájuk pocakjában lévő magzatoknak is határozottan van köze jogszabályokhoz.

Milyen a magyar lakosság helyzete pénzügyileg?

Ez az összefoglaló egyfajta tájékoztatás a jelen gazdasági-jogi szférában uralkodó helyzetről, olyan dolgokról, amiknek nem kéne lenniük társadalmi szinten. Ígértem, hogy ebben a részben bemutatok néhány jelenleg működésben lévő téged is érintő gazságot (ami távol áll az igazságtól) és az élet normál működési modelljétől a gazdasági- jogi Először egy megdöbbentő tény-adattal szolgálok, majd összefoglalom hogyan állhatott elő ez a helyzet.
Forrás: http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/iii-penzugyi-stabilitasi-statisztikak/a-haztartasi-szektor-reszere-nyujtott-hitelallomany-osszetetele

A Magyar Nemzeti Bank fenti linken elérhető, 1.15 számú táblázatán látható kimutatás szerint 6 570 518 000 000 Ft 2013. 09. hóban a magyarországi háztartások összes hitele. Azaz 6 570 518 MFt, vagyis Hatbillió-570 milliárd- 518 millió Ft. A hitelszerződések száma. 5 442 268. És hány aktív kereső van? A KSH 2013. április 26-án közzétett jelentése szerint 2013 I. negyedévére 3 millió 818 ezer fő volt a oglalkoztatottak száma.

Egy hitelügyes leveléből:

„Kezdetben 54000 ft volt a törlesztő részlet, ami rövidesen 110 ezerre emelkedett. Ráadásul a feleségem diákhitele is havi mittudoménmennyi, ami szintén többszörösére emelkedett, pedig az nem is volt devizahitel. A fizetnivalók miatt gyakorlatilag egy pénzkereső robottá váltam, és semmi perspektíva sincs az életemben. Mindeddig mindent pontosan fizettünk!” T.H.

Ez egy jellemző lakossági szituáció. Magyar vállalatokra vonatkozóan is történtek hasonló banki aktivitások, amik a magyar ipar és mezőgazdaság látványos felszámolásához vezettek. Nem részletezem. Jelenczki István készített dokumentumfilmet Háború a nemzet ellen címmel, amiben összefoglalóan pontos adatokat szolgáltatnak konkrét esetekről, a kótyavetyélést számszerűsítve. Csak erős idegzetűeknek ajánlom:

Van itt róla egy 4 perces előzetes: http://youtu.be/d2Me00QO4hU

Kótyavetye: rögtönzött árverés, főképp hadizsákmány értékesítése, ahol a kínált portéka rendszerint olcsón, áron alul kelt el. Eredete: Nem szeretnék most történelmi távlatokba visszatekinteni, ám meg kell említenem majd néhány alapvető évszámot és akkoriban született törvényeket, amik hatással voltak az egész föld népességének hasonló módon történt kifosztásához. Csupán négy nemzet maradt ki ebből a globalizációs álomból: Kuba, Észak-Korea, Irán és Szíria.
Az egész, hosszú múltra visszatekintő pénzügyi adok-veszek zsugaparti a váltótörvényekkel indult, ami a váltókkal történő visszaélés játszmájává kerekedett. Váltó, értékpapír, kötvény, részvény, pénzjegy, ezek a fogalmak együvé tartoznak, és részei a tőzsdézéssel történő „pénzcsinálás” mára elkorcsosult művészetének.

Csaló jogok? Érvényes jogok?

Ezen összefoglaló ugye, egyfajta tájékoztatás a jelen gazdasági-jogi szférában uralkodó helyzetről, olyan dolgokról, amiknek nem kéne lenniük társadalmi szinten. Most a lezáró részben is bemutatok néhány jelenleg működésben lévő téged is érintő gazságot (ami távol áll az igazságtól) és az élet normál működési modelljétől a gazdasági-jogi szférában. Példát mutatok arra, hogyan „csempészték” be a gyakorlatba jogi útvonalon az UCC törvényeket. Az UCC (Uniform Commercial Code) Egységes Kereskedelmi Kódex vagy Törvénykönyv. Ez bizony egy magánemberekből álló csoport működési alapjait szolgáló szabálygyűjtemény. Bővebben itt találsz forrásanyagokat:
http://jogossagot.blog.hu/2013/06/25/ucc_az_uniform_commercial

Mégis ez ma a Földön használt legátfogóbb törvénykódex, ami használatban van, és minden nemzet alkalmazza is, olykor anélkül, hogy tudnának róla.  Kis kitérővel nézzük csak meg részleteiben vagy alaposabban ezt a magánember-vállalat, magánember-állam, magánember-szervezet fogalomcsoportot. Egy vállalat magánemberekből áll. Az állam is magánemberekből tevődik össze. És bármelyik szervezet is magánszemélyekből áll, vagy nem? A vállalat egyébként gazdasági. Amikor egyik vállalat tulajdonosa egy másik vállalat, akkor is a legvégén valahol magánemberek vannak, akármit is csinálunk, a kutatás végén magánembereket találunk. Például az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. egyetlen részvénytulajdonosa az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: Ausztria, 1010 Bécs, Graben 21.; cégjegyzékszám: FN 330947111). Ám ebből nem tudod kihámozni kik a tulajdonosok. Tehát, maga a jogi megoldás alkalmas arra, hogy elrejtse a vállalkozás működésére ténylegesen hatással bíró egyének személyét.

Eltűnik a személyes felelősség-vállalás lehetősége, és a számonkérhetőség is. A jogi személy tehát egy jogi fikció, jogalkotással kitalált kreáció. jogi személy: a Polgári Törvénykönyv szerint az állami, önkormányzati, gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek. A jogi személy jelképes. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán emberekhez fűződhetnek. (Magyar Jogi Lexikon 258. oldal 1991.10.1)
A magánember-szervezet felállás pedig eredendően létező és „működő modell”. Néhány ember közös realitást alakít ki, és összedolgoznak. Összeadják erejüket valamilyen vágyott eredmény elérésére. Például régebben divat volt vidéken, hogy kalákában építették meg egymás házait az emberek. Úgy hallottam, ma már ez törvényileg tiltott cselekmény, szervezet: valamely társadalmi folyamat belső felépítése, tagozódása. Meghatározott célt, érdeket szolgáló szervezett csoport, intézmény. Magyarban a -mányolás, – ményelés a csinálást fejezi ki, a gányolás is, ugye. Az intézmény tehát valamilyen csinált dolog. Csinálmány. Készítmény. jogképesség: A Magyar Köztársaságban (Magyarországon) minden ember jogképes, ennél fogva jogai és kötelezettségei lehetnek. A jogképesség az életkorra, nemre, fajra, nemzetiséghez vagy felekezethez való tartozásra tekintet nélkül egyenlő, az azt korlátozó szerződés, vagy egyoldalú nyilatkozat semmis.
A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától illeti meg. (Magyar Jogi Lexikon 259. oldal) jog: Az uralkodó osztály akaratát kifejező, az állam által kötelezővé tett magatartási szabályok összessége, rendszere. Állami szinten szabályozott magatartási normák rendszere.
Másik meghatározása: Az egyén vagy közösség elismert igénye valamire, szabadsága valamiben. Emberi mivoltunkból, társadalmi helyzetünkből folyó szabadság valamire. Az a követelmény, hogy valami természete szerint érvényesüljön. A JÓ melléknév származéka.
Források: Magyar Értelmező Kéziszótár, Tótfalusi István Magyar Szótörténeti

Felmerülhet a kérdés, melyik volt előbb? Az állami vagy a természetből adódó jogrendszer?

Talán baj van a szabályokkal? Á! Semmi baj a szabályokkal. A baj ott kezdődik, amikor össze-vissza szabályozás van, ettől szépen megzavarodhat, aki törvények használásával kénytelen a munkáját végezni. Aztán azzal van a baj, amikor bűnözésre használnak fel törvényeket, olyan szabályokat kitalálva, amik alkalmazásával emberek nagyobb csoportjainak tönkretétele lehetséges. Ilyen törvény például az 1913-ban USA kongresszusa által jóváhagyott, kizárólag banki érdekeket szolgáló hitelbiztosítéki törvény, aztán az USA 1933-as értékpapírtörvénye, amelyek mára kis hazánk jogrendszerébe is beépítettek 2013-ban.
Ám az USA értékpapírtörvénye már sokkal előbb, 2004-ben belopta magát gazdaságunkba. És baj még azzal van, hogy magyar törvényben nem is található, azokat megkerülő UCC „jogszabályok” alkalmazása került a mindennapi gyakorlatba. Nagyon cselesen! Az UCC szép összefoglaló szabályrendszer, használják az egész Földön az egymással kereskedő nemzetek vezérelméi. Magyarországra jól láthatóan úgy jutott el, hogy egy USA-beli professzor 2004-ben előadást tartott az Igazságügy Minisztériumban, – konkrétan az UCC 9. cikkelyről: a hitelbiztosítéki jogról – egy nemzetközi hálózat tagjaként is működő banki jogra specializálódott ügyvédi iroda tagja jegyzetet készített erről, majd megjelent szakirodalmi folyóiratban a beszámoló, és máris alkalmazták lényeges részeiben. Tehát jogalkalmazás történt, ami nem országgyűlés által hitelesített jogszabályokra támaszkodott és a magyar jogot lazán kikerülte.

„2004. november 18-19-én Prof. Harry C. Sigman immár második alkalommal tartott szemináriumot az USA hitelbiztosítékok jogáról az Igazságügyi Minisztériumban. Az első szemináriumra 2004. január 21-22-én került sor, amelyről a Polgári Jogi Kodifikáció VI. (2004) 3. számában jelent meg beszámoló. Ennek alkalmával az előadó vizsgálta a különböző európai és az amerikai szabályozás kialakulását és rendszerét, a Uniform Commercial Code (Egységes Kereskedelmi Törvény, UCC) jellemzőjét, annak a hitelbiztosítékokkal foglalkozó 9. cikkének revízióját, a funkcionális szemléletű security interest (hitelbiztosítéki jog) és a personal property (ingó dolgok és követelések) fogalmát, a security interest létrejöttének két alapvető létszakaszát: az attachment-et (mellékletet) és a perfection-t (tökéletességet), valamint a nyilvántartás és a nyilvántartásba vétel (filing) specialitásait.”
forrás: http://www.gfmt.hu/cikkek/szeminarium-az-usa-hitelbiztositeki-jogarol-az-igazsagugyi-miniszteriumban.php?kid=1&did=166

Most nézzük csak, mikor jelenik meg tényleg törvényként ez a csalással bekerült – a magyar népesség kifosztását elősegítő és célzó – joggyakorlat? Közjegyzői kamara: a Lízingszövetség téved, a hitelbiztosítéki… www.origo.hu/…/20140213-kozjegyzoi-kamara-a-lizingszovetseg– A Magyar Közlöny 2013. december 18-i számában jelent meg a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény. Ezzel szemben, a ma is érvényben lévő zálogjogi előírásokat nem tartják be a pénzintézetek vagy más néven hitelintézetek, természetesen mindezen mulasztást (jóval inkább csalásnak nevezném szívem szerint) a lakossági és vállalati „fogyasztók” kárára követik el.

Mi a különbség a zálogjog és a hitelbiztosítéki jog között?

Ezt most röviden elmondom. A zálogjog esetében tulajdonos az adós, és elszámolási kötelezettségei vannak vele szemben a hitelezőnek. A hitelbiztosítéki jog gyakorlása viszont azonnali tulajdonossá teszi a hitelezőt az adós javai felett, és nincs elszámolási kötelezettség. Így történhetett meg, hogy amint egy adós-levelet, vagyis hitelszerződést aláírt a kölcsönért folyamodó „fogyasztó”, azonnal kamatozó értékpapírrá változtatták (beváltották). Még meg sem száradt rajta a tinta, adás-véltel tárgya lett az értékpapír-zsugapartiban, az óriási bolygószintű tőzsdei játékban. Ezek mind értékpapírok: váltó (ígérvény), részvény, kötvény, befektetés, pénz, üzletrész, portfólió, stb. És már sokkal, de sokkal izgalmasabb elnevezéseik is vannak! Lényeg, hogy csak az érti, aki eme nemes szakterület tudós szaktekintélye.
portfólió: A befektető által birtokolt befektetési eszközök összessége jelenti az adott befektető portfólióját. Szó szerinti jelentése: tárca. Eredete: latin.

Így történhet meg az eset, hogy a hitel-ügyes „fogyasztó” 500 E Ft-ot vett fel autóvásárlásához, visszafizetett már 1.500 E Ft-ot a mai napig, és még 390 E Ft-ot követel tőle a hitelező. A szerződést úgy rúgta fel a bank, hogy semmi beleszólása nem lehetett az adósnak. És szerinted fizessen? Vagy netán inkább saját jogait érvényesítse?
Ha megnézed a Magyarországon működő bankoknak nevezett vállalkozásokat a cégjegyzékben, – itt ingyenesen megteheted: http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html – láthatod, hogy ezen csodálatos cégek legtöbbjének fő tevékenysége a „monetáris közvetítés”, magyarul pénzügyi közvetítés. Ők csak ügynökei a nagy-nagy-nagy befektetői csoportoknak, akik pedig osztják lefelé a lapokat szuperérdekes zsugapartijukhoz. Sorolhatnék neveket, de minek? És sorolhatnék egyéb égbe kiáltó csalásokat.
De, kár lenne 1998. óta folytonos zavarossá tétel folyik Magyarországon a jogalkotás területén (későbbi kutatásaim során feltártam, hogy sokkal korábbi időtől!) és értéktelenül zúdul ránk az idiótábbnál is szörnyűbb hülyeséglavina, hogy ezen „szabályok” használata gyakorlatilag sírba visz minket, ha tényleg alkalmazzuk. 1998-ban, ebben a szépséges időben kezdték összemosni a non-profit és profitérdekelt fogalmakat. Azóta is folyamatos az összemosás, a „magánszemély is legyen vállalkozó, vagy legyen cég! Ekkor majd tejelni fog. És mi jól láthatjuk mit csinálnak.” Mondja a Magyarország által kibocsátott legfőbb értékpapír-tulajdonos társaság, de akikről nem tudhatni kicsodák. Jó. JÓ? A jog a JÓ, szóból keletkezett. Valójában tönkretételre irányul sok jogszabály? Tényleg ez lenne a törvények eredendő szerepe?

Mondok még egy gyöngyszemet. Például 2011 óta minden alkalmazott érintett ebben. Ha a cége, a munkahelye nem fizeti meg az adókat és járulékokat, akkor azt neki, az egyénnek kell kifizetnie. Teszem fel, tönkre megy a cég, nem tud adót fizetni és persze vannak olyan előírások, hogy olyankor is fizessen adót a céged, ha nincs egyáltalán bevétele. Te a cég alkalmazottja vagy. Ezért aztán eladósodsz. NORMÁLIS? Ez JÓ? Másik kérdésem, tudsz egyáltalán erről? Hidd el, elég csak a megjelenő Magyar Közlönyök tartalomjegyzékét elolvasni. Pontosan látható mi folyik. Még csak nem is titkos. De, ki olvas törvényeket? Na, ha nem olvasol törvényeket, és nem alkalmazod őket biztos, hogy lehet találni valami bibit, aztán jön a büntetés, pénzbírság formájában. Van mitől félned nap, mint nap…
Ezt ugyan ki szereti? Pedig a büntetésekből befolyó pénz, ma az állam részbeni bevétele. Láttam saját szememmel, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak előírt a kormány értelmetlenül hatalmas összegű elérendő bevételt. Így hát nyilván profitérdekeltté van téve a hivatal és a kormányunk. Ugyanis a Magyar Köztársaság 2004.11.12-én az USA egyik értékpapír-vállalata lett. Nézd csak meg az üzleti címét!
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/889414/000095012704001028/0000950127-04-001028-index.htm
Ha a linket Google Fordítóba másolod, megjelenik magyarul

Mégis azt mondom, megoldás a jog-rendszer helyes használata, mert van igazság és érvényre lehet juttatni. Ha saját kezedbe veszed az ügyedet, lesz eredmény. A jelen helyzetben nem is kell ügyvéd hozzá, csak saját ügyedben szükséges KÉP-ben lenned. Még a bíróságra sem kell menned, vannak kidolgozott, alkalmazható jogérvényesítési minták. Például az UCC jogérvényesítési lehetőségek segítenek neked:
http://megoldas2013.blog.hu és http://jogossagot.blog.hu

Aztán igazán magyar vonatkozású megoldás a jelen időben is érvényes, élő jogszabályokon alapuló Szent Korona Bankok szolgáltatása. Az Apostoli Magyar Királyság Korona Tanácsa hozta létre az egyik bankot, ami nem hasonlít az ismert bankokhoz kicsit sem. Nem ad hitelt, nem szed betéteket. Mindkét bank vagyonának fedezete a magyar népesség gondozására bízott, de a Szent Korona tulajdonát képező hivatalosan felleltározott javak értéke. Tehát a tiéd, az enyém, a barátainké. Azt amink van, te építetted fel sok ezer évvel ezelőtt saját kezed munkájával. De, erre most nem térek ki bővebben. Hosszú lenne a történet.
A Szent Korona Bankok tevékenysége a Korona Tanács, és Borbély József kormányzó személye nem összemosandó! Mindkét bank működik és nem kell figyelembe venned a felforgató, egymás ellen lázító cikkeket. Talán, ha szánsz rá néhány percet, itt hiteles információkat találsz a Szent Korona jogaira vonatkozóan:
http://nava.hu/adatlap/?

Nemzeti Nagyvizit című műsor 2013. április 25-i adás. A Szent Korona közjogi értelmezése. A videó 26 perces. Az Apostoli Magyar Királyság – a Korona Tanács gondozásában – elkülönített devizaszámlát nyit, a követelő (hitelező) cégeknek, végrehajtóknak, a tartozások rendezésére, a Szent Korona Bankban. És minden magyar ember adósságát átvállalja. Alapvető cél, hogy az állítólagos bankok fosztogatását leállítsuk, akik ugyanis monetáris közvetítők, vagyis pénzügyi közvetítők.
A Szent Korona hatalma folyamatos. Tulajdonjoga folytán vannak olyan jószágok (vagyonok) amelyek nem eladhatók, nem forgalomképesek, nem lehet elzálogosítani, nem lehet idegeneknek odaadni (rá jelzálogot bejegyezni). Amiből a népesség megél nem lehet sem banki, sem hatalmi eszközökkel elvenni. Nem csak az állam vagyona forgalomképtelen, hanem a nemesek és a parasztok vagyona is. A főhatalom a Szent Koronáé, az emberi hatalom korlátozott, nem lehet teljes. Ebből következik, hogy megosztott hatalmat gyakorolnak természetjogi alapelveken. Az értékek megkérdőjelezhetetlenek. Ez ma is élő közjogi vívmány, ezek a jogok mindörökre élnek és soha nem semmisülnek meg. Magyarország archieregnum volt: főkirályság, őskirályság, azt jelenti, hogy az emberi lét lételveit ismerő és azt működtetni képes erő.

És mindezen jogokat új alaptörvényünk így fogalmazza meg: A jogszabály mai napon (2014.VI.24.) hatályos állapota Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.”
Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV

Bátran érvényesítsük alapvető jogainkat, mert vége a szabad rablásnak! Érdektársak vagyunk? Segíts magadon az Isten is Ne higgy nekem! Nézz utána, győződj meg magad!

Jó tanácsok:

1. ha ragaszkodsz ahhoz, hogy megfigyeld mi folyik, győzhetsz!
2. ha nem embereket akarsz legyőzni, inkább helyzeteket akarsz jó irányba fordítani, győzhetsz!

Szeretettel:

2014.IX.12 Tóth Mária (Maya) ügyviteli specialista

Article Categories:
Ébresztő · Új világrend!