background img
6 év ago
543 Views

A történelem sem az aminek látszik: meghamisították!

Written by
evolució

A történelem sem az aminek látszik: meghamisították!

Egyre több média foglalkozik a kérdéssel, hogy vajon a történelmet valóban meghamisították? A válasz egyértelmű IGEN! Számtalan bizonyíték támasztja ezt alá, ami merőben ellentétes az elméleti állításokkal.

Az egyik legtöbb emberben felháborodást keltő hamisítási téma a bibliával kapcsolatos, – itt a hamisítás szó helyett inkább helytálló az elhallgatás, – mivel maga a “mű” a rendelkezésre álló iratoknak (apokrif iratok) csak mindössze 2%-át tartalmazza, vagyis a maradék 98% a titok kategóriába esik, amit valakik, valamiért elrejtettek, egyszerűbben mondva nem tettek említést a meglétéről sem.

A publikus 2%-át is az elmúlt évtizedek alatt sok helyen megváltoztatták, kihagytak vagy átírtak olyan részeket, ami az egyházra nézve nem volt éppen a legfényesebb, vagy egyenesen terhelő bizonyítékokat engedett sejtetni. Lehet találgatni, hogy mi az amit nem akarnak hogy megtudjunk.

Általában a történelem mint tudomány számomra megkérdőjelezhető. Ennek egyik szakasza, az írott történelemmel kapcsolatos, ami elvileg az írásos emlékeken alapul, de egyre-másra itt is meglepő tények bukkannak fel, ami nem kerülhet nyilvánosságra, az egyszerűen titokban marad, elzárva a nagyközönség elől, a maradék meg a szokásoknak megfelelően szerkesztett változatban elérhető, és ez az, amit az oktatási intézményekben hivatalosan tanítanak. Aki ezt megtanulja, az lehet művelt ember, vagy akár tanár, hogy továbbadja ezeket a tudásnak vélt információkat.

A másik szakasz, az írás tudás előtti idő, amikor nem volt még lehetőség az események ilyen jellegű rögzítésére. Ez az időszak a kb-5000 évvel ezelőtt kezdődő, és akár sok 100 millió évre nyúlik vissza.
Az első ilyen jellegű élményem az volt, amikor a tv-ben, egy nagy tudású professzor, – aki a fent említett oktatási rendszerben szerzett képesítést, – egy néhány centiméteres csontdarabból, megállapította, hogy ki volt a tulajdonosa, mikor élt, milyen körülmények között, mit csinált életében, és miben halt meg! Bámulatos! Ha jól megfigyeled ezeket a régészeti, antropológiai, vagy bármilyen a múlttal kapcsolatos szakértő szakirányú fejtegetését, akkor láthatod, hogy szinte minden mondat azzal kezdődik, hogy: “véleményem szerint”, ami igazolja a fenti állítást, miszerint az egyetemi fokozatok megszerzése nem egzakt tényeken alapszik, hanem jórészt feltételezéseken, így ha valaki megfelel ezeken a képzéséken, akkor nem a konkrét tudást szerzi meg, hanem azt a gondolkodásmódot, amit megtanítottak neki.

Vallás kontra evolúció

Az ember eredetére kétféle koncepció létezik, az egyik ami a paradicsomi Ádám és Éva történet, a másik pedig a Darwin féle evolúció, de a legjobb, hogy az egyik kizárja a másikat, vagyis csak 1 igazság létezhet, és az egy harmadik!
A Paradicsomi mese csak a fanatikusoknak hihető változat, az evolúciós elmélet pedig több sebből is vérzik, de vajon mi a valódi eredet története?

Az evolúció hihetőnek hangzik egy bizonyos pontig, de…

Az eredet koncepció szerint volt a majom, ami után következett az előember, majd az ősember, és ennek a folyamataként lett a mai ember. E folyamatban felmerül még egy sor kérdés, hogy lehet az, hogy ahány kontinens, annyiféle faj alakult ki, holott a genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a földön élő összes ember egyetlen példányra vezethető vissza, ami Afrikában élt. Hogyan lehet az, hogy a mai ember itt él már több tízezer éve, és nem változott ez idő alatt semmit, nem tanult meg semmit, maradt a kődobálásnál, és a gyűjtögetésnél, majd egyszer-csak, kb 6000 évvel ezelőtt elkezdett írni,  jártasságot szerzett a “tudományokban” városokat, piramisokat épített, olyan monumentális és gigantikus építkezésbe fogott, amit a mai napig nem tudunk a modern eszközökkel reprodukálni, vagyis egyik napról a másikra okos lett és tudta, mit hogy kell csinálni.

Aztán ez a ókori tudás elveszett, és azóta sem volt képes megismételni azt, amit egykor már tudott, és ez az állapot kitartott még néhány ezer évig, úgy hogy semmi változás nem történt. Ezen időszak vége felé, amikor is a vallás “létrejött” és egyben teret kapott az emberek életében, megkezdődött a fejlődés, ám ennek ellenállt egy olyan hatalom, ami meggátolta, hogy bármilyen technikai, vagy mentális fejlődés segítse az embereket, és aki ennek ellenszegült azt az eretnekség vádjával félreállították.
Ez a kor lehetett volna az ember valódi kiteljesedésének a kora, de mivel “az egyház” is teret nyert ebben a világban, ezt a fejlődést megakadályozta.
Gondold végig, hogy az elmúlt 100 évben milyen mértékű volt az emberiség fejlődése az előző időszakokhoz képest!! Gondold végig, hogy hol tarthatnánk ma, ha a középkorban nem gátolják meg több száz éven keresztül a fejlődést!
Mindezekről a történésekről a hivatalos történelemben elég kevés szó esik, annak a valós súlyának megfelelően.

evolució

Menjünk egy kicsit távolabb a múltba. 

A mai hivatalos állításoknak megfelelően, az ember mintegy 200 ezer éve él itt a földön, előtte nem volt embernek tekinthető, illetve még régebben még semmilyen formában nem volt jelen. Mi volt az a momentum ami az ember útját elindította?

Amikor nem volt ember a földön, akkor volt más, mások. Ez az a része a történelemnek, amit a hivatalos változatban hiába is keresel, mert nincs megemlítve sem.
Dél-Afrikában találtak olyan emberi maradványokat, ami kb 2 millió évesek (2.000.000). A hivatalos álláspont szerint azok az élőlények, akik az ember elődjének tekinthetők, kb 6 millió évvel ezelőtt már itt éltek a földön. Akkor még nem létezett az evolúció? Mért nem változtak? Miért nem fejlődtek? Vagy ha volt evolúció, akkor is, csak a folyamat maga volt ennyire lassú, akkor miért van hogy az utolsó néhány ezer évben ilyen mértékben felgyorsult?

evolúciós időnyom

A legnagyobb talány az, hogyan lehet a dinoszauruszokkal együtt ábrázolni az embereket? A két életforma között legalább 60 millió év különbség van, és mégis a Dél-Amerikai Ica város körüli területekről több 10 ezer olyan kő került elő, ami a dínók és emberek “kalandjait” jeleníti meg, valamint olyan motívumok, amik egyértelműen azokat az állatokat jelenítik meg, amik már 60 millió éve nem létezhetnek a földön. Ha ezt látjuk, akkor jogos a feltételezés, hogy az ember nem 200 ezer éve van itt, hanem már sokkal régebb óta.

ICA kövek peruból Dínó ábrázolások Dínó ábrázolások

Az idegenek

Ha ez említett dolgokat más megközelítésből szemléljük, akkor felmerülhet a kérdés: talán valakik hatással voltak, az ember fejlődésére?
Lássuk  be, már magyarázat nehezen képzelhető el, emellett, még erre vonatkozó bizonyítékok is vannak, amik alátámasztják e feltételezést. Persze vallásos megközelítésből egy kicsit egyszerűbb, hogy ráfogjuk a szakállas öregúrra. De ez nem ilyen egyszerű.

Ancient Aliens Series 4 IMG_0690  idegenek a múltban mexstatues-2

Számtalan bizonyíték van, ami ezt a feltételezést alátámasztja, bár valószínű, hogy a szkeptikusoknak bármennyi sem lenne elég. Őskor barlangrajzoktól kezdve, a köbe faragott ábrákig, a festményektől az aranyba öntött tárgyakig, szinte minden formában fellelhető az utalás, arra,hogy a történelem folyamán az ember nem volt mindig egyedül.
Ha ezt alapvetésnek tekintjük, akkor ez magyarázat lehet számos olyan jelenségre, amire egyébként még nem találtak megfelelő magyarázatot. Ha feltételezzük, hogy az idegenek köztünk éltek már régebben, (és miért ne feltételezhetnénk) akkor az is lehetséges, hogy nem csak a jelenlétükkel tiszteltek meg mindet, hanem valamilyen mértékű technológia segítséget is kaptunk tőlük. Ha ez így van, akkor megmagyarázná, hogyan lehet, hogy az ember annyi év után egy csapásra fejletté vált, vagy hogy hogyan tudott több 100 vagy akár 1000 tonnás kőtömböket mozgatni, olyan körülmények között, ahol az egyébként lehetetlen lenne.

A földönkívüli múltbéli kapcsolat sok mindenre magyarázat lenne, de ez gyakorlatilag nincs benne semmilyen hivatalos történelmi változatban sem, aminek két oka lehet. Az egyik, hogy valóban nincs kapcsolat, de akkor a fent említett dolgok is mihasznává válnak, mert semmi mással nem lehet ezeket magyarázni, így a létezésük is értelmetlen.
A másik hogy valóságalapja van ennek a feltételezésnek, de valami okból ez titokban van tartva, vagy legalábbis, a hihetetlen kategóriában tartják nyilván amivel foglalkozni sem érdemes. Pedig ha megvizsgáljuk a világegyetemet, az időt, amióta a földön ember él, és azt az időt amióta a föld itt kering, akkor kizárt dolog, hogy rajtunk kívül nincs más életforma, de ha ez mint hivatalos álláspont nyilvánul meg, ami kijelenti hogy az ember az univerzum kizárólagos lakója, akkor ez más magas fokú arroganciára utal.

Végezetül visszakanyarodva a jelenhez, tudnod kell, hogy a mai hírek, amit a médiák megosztanak veled, testületileg vannak szabályozva, hogy mi az amit tudhat, mi az amit meg kell tudnod, és mi amiről még sejtésed sem lehet, mindezel mellett, ha jól figyelsz, a hírek mellé még azt is meg fogod kapni, hogy mindezekről mit gondolj.
Ma ezek még”csak” hírek, de ezekből a hírekből épül fel a történelem, amit majd 10-20 év múlva az iskolában tanítanak majd a gyerekeidnek, aki majd úgy tekintenek rá mint valós információra.

Ha jól figyelsz, akkor láthatod majd az összefüggéseket, és így megvédheted magad attól, hogy a média irányítson téged.
Kapcsolódó cikkek:
http://huwazzeg.houali.com/minden-egy-nagy-atveres/
http://huwazzeg.houali.com/hirek-hamisitasa-udo-ulfkotte-nemet-ujsagiro-vallomasa/

 

Article Categories:
Ébresztő